Lyrics : Chakutumaini By Martha

Lyrics : Chakutumaini By Martha

Sing along to the lyrics of Chakutumaini by Martha

uuhh Chakutumaini, mimi sina, ila hiyo damu

Chakutumaini sina 
Ila damu yake Bwana 
Sina wema wa kutosha 
Dhambi zangu kuziosha 

Chorus:
Kwake Yesu nasimama 
Ndiye mwamba ni salama 
Ndiye mwamba ni salama 
Ndiye mwamba ni salama

Njia yangu iwe ndefu 
Ye hunipa wokovu 
Mawimbi yakinipiga
Nguvu ndizo nanga 

(Chorus)

Nikiitwa hukumuni 
Rohoni nina amani 
Nikivikwa haki yake 
Sina hofu mbele zake

(Chorus)

Damu yako na ahadi
Nategemea daima
Yote chini yakiisha 
Mwokozi atanitosha 

(Chorus)

Chakutumaini sina
Ila damu yake Bwana 
Sina wema wa kutosha
Dhambi zangu kuziosha 

(Chorus)

CONTACT US :

Email : [email protected]